Verwijzers

Patiënten verwijzen naar ZEAZ

U kunt als (huis-)arts patiënten die denken aan een zwangerschapsafbreking verwijzen naar de abortuskliniek ZEAZ van de gelijknamige stichting te Goes. De kliniek behandelt vrouwen die tot 13 weken zwanger zijn. Ook bij twijfel, omtrent een zwangerschapsafbreking, is het mogelijk patiënten te verwijzen. We werken hiervoor samen met een verpleegkundig specialist van de GGD en de FIOM.

Per 1 januari 2023 vervalt de wettelijk verplichte minimale bedenktijd voor de afbreking van een zwangerschap (voorheen was er verplichte bedenktijd bij een zwangerschap van langer dan 6 weken en 2 dagen). Dit betekent dat het voor cliënten, die in de kliniek komen om hun zwangerschap te beëindigen, niet meer verplicht is om hier minimaal 5 dagen over na te denken. Vanaf 1 januari 2023 bekijkt de arts van Zeaz met de cliënt samen welke bedenktijd er passend is om tot een weloverwogen besluit te komen. Deze bedenktijd kan korter zijn dan 5 dagen waardoor het mogelijk is dat de afbreking op dezelfde dag start. De bedenktijd kan ook langer zijn dan 5 dagen afhankelijk van de persoonlijke situatie per cliënt.

Het betekent dat het gesprek met de huisarts en een verwijsbrief van de huisarts niet meer noodzakelijk is voor het starten van de wettelijke bedenktijd. Het is echter wel medisch inhoudelijk ondersteunend!

Voor de verwijzing graag uw eigen geautomatiseerde verwijsbrief (met in ieder geval datum verwijsgesprek, datum van de laatste menstruatie en belangrijke voorgeschiedenis, medicatie en allergieën) of een ingevuld verwijsformulier meegeven aan cliënte.

Downloaden Verwijsformulier

Afspraak Maken

Cliënten kunnen zelf een afspraak maken. Telefonisch via: 0113-296737 maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur. De kliniek is elke woensdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Cliënten zullen meestal binnen 7 dagen in de kliniek gezien worden, door een klein team bestaande uit een abortusarts en een verpleegkundige. Hier volgt een gesprek, besluitvorming en een eventuele behandeling.

Behandeling kan medicamenteus (tot 9 weken), welke na een bezoek aan ZEAZ te Goes, direct opgestart kan worden.

De instrumentele behandeling wordt uitgevoerd tot maximaal 12 weken en 6 dagen, en wordt verricht op de poliklinische operatiekamer van het ADRZ, locatie Vlissingen.

NB: Instrumentele behandeling vindt dus nooit plaats op dezelfde dag als het 1e bezoek bij ZEAZ in Goes!

2- 3 weken na een behandeling volgt er een nacontrole in de kliniek of desgewenst bij de eigen (huis-)arts. We streven er naar dat de nazorg en eventuele anticonceptie zo veel mogelijk in overleg met de eigen huisarts zal worden geregeld.

0113 - 296737

Contact en Kosten

We adviseren de patiënt ook om contact met u op te nemen als ze na de behandeling klachten heeft, zoals overmatig bloedverlies of koorts. Eventueel kan ze daarvoor ook contact opnemen met de kliniek. Op de website van ZEAZ staan de antwoorden op veel de gestelde vragen van/voor patiënten.

Heeft u zelf als professional vragen? Ook voor intercollegiaal overleg kunt u het telefoonnummer 0113-296737  maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur gebruiken. Niet urgente vragen mogen ook per mail worden gericht aan: verwijzers@zeaz.nl.

Zwangerschapsafbrekingen zijn kosteloos voor personen die overeenkomstig de Wet langdurige zorg zijn verzekerd.  Dit geldt voor patiënten die in Nederland wonen of werken. Om te controleren of patiënten onder deze regeling vallen is het nodig om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen en een zorgverzekeringspasje. Als een cliënte niet beschikt over een zorgverzekeringspas kan er ook een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP, verkrijgbaar bij de eigen gemeente) meegenomen worden. Als uw patiënt niet aan deze eisen kan voldoen, dient zij de kosten van de abortus zelf te betalen.

0113 - 296737

Nacontrole

De nacontrole na een zwangerschapsafbreking vindt in de regel vier weken na de zwangerschapsafbreking plaats.
Na een medicamenteuze afbreking krijgen cliënten een nacontrole bij ZEAZ of bij de huisarts.
Bij een instrumentele afbreking volgt de nacontrole bij ZEAZ.

Vrouwen krijgen na de zwangerschapsafbreking altijd een brief mee voor de huisarts met o.a. de uitgevoerde behandeling (medisch of instrumenteel), de zwangerschapsduur, de eventueel gewenste anticonceptiemethode en wie de nacontrole doet. Het is echter aan de cliënte zelf of ze deze brief afgeeft aan haar huisarts. Als de nacontrole bij u als huisarts plaatsvindt en u heeft nog geen brief ontvangen kunt u dit dus bij uw patiënte navragen.

Cliënten krijgen de instructie om 1 tot 2 dagen voor de nacontrole een zwangerschapstest te doen en contact op te nemen met ZEAZ als deze positief is.
Het is belangrijk om bij de nacontrole op de volgende zaken te letten:
-Ervaring en beleving zwangerschapsafbreking
-Verloop van de behandeling/persisterend bloedverlies
-Controleer of de urine zwangerschapstest is gedaan en of deze negatief is.

Hoe te handelen bij een positieve zwangerschapstest na een abortuspil?
Herhaal de test na 1 week en verwijs naar de abortuskliniek als deze nog positief is

-Bespreek eventuele twijfel en/of schuldgevoelens.
-Verwijs zo nodig door naar de verpleegkundig specialist van de GGD, FIOM of een andere instantie voor hulp bij verwerking.
-Bespreek anticonceptie en geef zo nodig een recept mee
-Geef antwoord op eventuele veel voorkomende vragen.
Zie ook https://www.zeaz.nl/veelgestelde-vragen/

Neemt u bij twijfel zeker contact met ons op!

0113 - 296737
Verwijzers