Intake

Onbedoeld zwanger?

Als je denkt over een abortus, kun je eerst naar je huisarts of een verloskundige, maar je mag ook direct bij ons een afspraak maken.
Tijdens het gesprek kijken we wat je beweegredenen zijn en of je nog twijfel hebt. Indien nodig kunnen we je verwijzen naar het Fiom of naar de GGD waar een verpleegkundig specialist je kan helpen met je beslissing.
De arts maakt een echo om te zien hoe lang je zwanger bent. Per 1 januari 2023 vervalt de verplichte minimale bedenktijd (die geldt als je langer dan 6 weken en 2 dagen zwanger bent) voor de afbreking van je zwangerschap. Dit betekent dat als je in de kliniek komt omdat je je zwangerschap wilt afbreken, je niet meer verplicht wordt om hier minimaal 5 dagen over na te denken. Vanaf 1 januari 2023 gaat de arts met je in overleg welke bedenktijd je nodig hebt om tot een weloverwogen besluit te komen. Deze bedenktijd kan korter zijn dan 5 dagen waardoor het mogelijk is dat de afbreking op dezelfde dag start. De bedenktijd kan ook langer zijn dan 5 dagen afhankelijk van je situatie. Eventueel kun je voorafgaand aan de afspraak bij ons een verwijsbrief regelen bij de huisarts maar dit is dus niet noodzakelijk.

0113 - 296737

Privacy

Een abortusbehandeling is volledig anoniem. Je ontvangt geen post thuis en je ziektekostenverzekeraar wordt niet geïnformeerd. We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor onze eigen administratie. We bellen of mailen je alleen (terug) als je hebt aangegeven dat dat akkoord is.

Aan het eind van de behandeling krijg je een brief mee voor je huisarts. Je mag zelf beslissen of je deze brief daadwerkelijk aan je huisarts geeft. Als je dat niet doet is het wel van belang je te realiseren dat je medisch dossier daarmee niet compleet is.

Kosten

De zorg rond ongeplande zwangerschap gaat niet via de zorgverzekering maar wordt betaald uit een aparte subsidieregeling. Een abortus is gratis voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Om te kunnen beoordelen of je recht hebt op deze zorg hebben we je zorgpas (of bewijs van inschrijving zorgverzekering) en identiteitsbewijs nodig.  Als je geen zorgverzekering hebt dan is een uittreksel basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is verkrijgbaar bij de gemeente waar je woont. In andere gevallen heb je waarschijnlijk geen recht op deze subsidie en moet je de behandeling zelf betalen. Deze gegevens moet je meenemen naar ZEAZ!

Aan consulten en het verstrekken of plaatsen van anticonceptiemiddelen zijn deels wel kosten verbonden. Woon je in Nederland: Een aantal ziektekostenverzekeringen dekt (een deel van) de kosten. Voor de vergoeding neem je contact op met je verzekeraar.

De behandeltarieven zijn door de overheid vastgesteld.

Woon je niet in Nederland: dan betaal je de kosten van de behandeling zelf. Je dient de kosten te voldoen vóór de behandeling. Indien je weinig financiële middelen hebt proberen we samen een oplossing te vinden.

Vergoeding anticonceptie: Voor vrouwen tot 18 jaar wordt anticonceptie vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. Voor vrouwen van 18, 19 of 20 wordt anticonceptie vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt hierbij wel een eigen risico. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Je kunt de actuele tarieven van de kliniek telefonisch opvragen.

0113 - 296737
Intake